สมมุติว่าที่ดินผืนนี้มีพื้นที่ 1,000,000 ตารางกิโลเมตร คำถามของฉันคือ ดินแดนแห่งนี้จะมีธาตุเหล็กในปริมาณมากเท่ากับทวีป (แอฟริกา) หรือไม่? ดาวเคราะห์เป็นเหมือนโลก สมมติว่าดินแดนแห่งนี้คือเยอรมนี แต่ใหญ่กว่าสามเท่า

ไม่มีตอบ