ถามตอบปัญหาและข้อมูลเกี่ยวกับ technological-development